Ignalinos raj. mokyklų mokinių sporto žaidynių krepšinio 5×5 varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  KREPŠINIO 5×5 VARŽYBŲ

  N U O S T A T A I

  1. Tikslas.

        Populiarinti krepšinio žaidimą moksleivių tarpe, išaiškinti stipriausias rajono mokyklų berniukų ir mergaičių komandas dalyvauti zoninėse Lietuvos mokinių sporto žaidynių varžybose.

  2. Vadovavimas, organizavimas, vykdymas.

        Varžyboms vadovauja, jas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir  sporto centras, rajono kūno kultūros mokytojai.

  3. Varžybų dalyviai, laikas, vieta.

        Varžybose dalyvauja berniukų ir mergaičių komandos, dalyvių amžius 2003 m. g. ir jaunesni.
       Komandos sudėtis 10 moksleivių.
       Mergaičių varžybos – atrankinės (pagal susitarimą).
       Varžybų pradžia berniukams 2019 m. balandžio 12 d. nuo 11.00 val. (pridedamas tvarkaraštis).
       Varžybų vieta –  Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salė ir Ignalinos SPC sporto salė.

  4. Varžybų vykdymo sistema.

       Varžybos bus vykdomos ratų sistema.

  5. Paraiškos.

      Sveikatos priežiūros specialisto vizuotas ir direktoriaus patvirtintas paraiškas komandų vadovai pateikia teisėjų kolegijai varžybų dieną.

   6. Apdovanojimas.

        Komandos nugalėtojos ir prizininkės (berniukų varžybose) apdovanojamos diplomais. Komanda – nugalėtoja – taure, dalyviai medaliais.

  Nuostatus parengė: metodininkė-instruktorė                                  Anutė Jovaišienė

  ******************************************

  T V A R K A R A Š T I S         (berniukai)

   

   KOMANDOS:                                                              

  1. Naujojo Daugėliškio mokykla – d/c.
  2. Dūkšto mokykla                                 
  3. Česlovo Kudabos progimnazija
  4. Ignalinos gimnazija         
  5. Vidiškių gimnazija

  Varžybos vyks ratų sistema :           1 – 5         1 – 3         3 – 2        3 – 5      3 – 4

                                                              2 – 4         4 – 5         1 – 4        2 – 1      2 – 5

                                                              3 – 0         2 – 0         5 – 0        4 – 0      1 – 0

  2019 m. balandžio 12 d. Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salė:

   11.00 val.   – Naujojo Daugėliškio mokykla – d/c.    –      Vidiškių gimnazija

   12.30 val.   – Dūkšto mokykla                                    –      Ignalinos gimnazija

  2019 m. balandžio 15 d. SPC sporto salė:

    11.00 val.   – Naujojo Daugėliškio mokykla – d/c. –   Česlovo Kudabos progimnazija

    12.30 val.   – Ignalinos gimnazija                           –   Vidiškių gimnazija

  2019 m. balandžio 17 d. Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salė:

    11.00 val.    – Česlovo Kudabos progimnazija         –    Dūkšto mokykla

    12.30 val.    – Naujojo Daugėliškio mokykla – d/c. –    Ignalinos gimnazija    

  2019 m. balandžio 19 d.   Česlovo Kudabos progimnazijos sporto salė:

    11.00 val.   –   Česlovo Kudabos progimnazija       –  Vidiškių gimnazija

    12.30 val.   –   Dūkšto mokykla                               –  Naujojo Daugėliškio mokykla – d/c.

  2019 m. balandžio 29 d. SPC sporto salė:

    11.00 val.   –   Česlovo Kudabos progimnazija       –  Ignalinos gimnazija

    12.30 val.   –   Dūkšto mokykla                               –  Vidiškių gimnazija

   

    Pastaba: varžyboms teisėjauja kūno kultūros mokytojai.

      Komandos šeimininkės pasirūpina medicinos personalu.