Ignalinos raj. mokyklų mokinių sporto žaidynių tinklinio varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

  MOKINIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ TINKLINIO VARŽYBŲ  

  NUOSTATAI

   

   1. Tikslas ir uždaviniai.

               Populiarinti tinklinio žaidimą moksleivių tarpe, išaiškinti rajono mokyklų mokinių tinklinio pirmenybių nugalėtojus, kurie gins rajono garbę Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose.

  2. Vadovavimas ir vykdymas.

          Varžyboms vadovauja ir jas vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.

  Varžybų vyr. teisėja A. Jovaišienė.

  3. Varžybų vykdymo sistema.

          Varžybos vykdomos ratų sistema vadovaujantis LMSŽ tinklinio varžybų nuostatais.

  4. Varžybų dalyviai, vieta, laikas.

     Varžybose dalyvauja berniukų ir mergaičių komandos. Dalyvių amžius 2002 m.g. ir jaunesni.

     Varžybos vyks:  Česlovo Kudabos progimnazijos mažojoje sporto salėje.

  Nuo 9.00 val. 2019 m. kovo 13 d. m e r g a i t ė m s.

  Nuo  9.00 val.  2019 m. kovo  14 d. b e r n i u k a m s.

  5. Apdovanojimas.

          Komandos nugalėtojos apdovanojamos diplomais ir taurėmis, dalyviai medaliais. Komandos prizininkės – diplomais, dalyviai medaliais.

   

    Nuostatus parengė:                     

   metodininkė instruktorė                                              Anutė Jovaišienė