Ignalinos raj. mokyklų mokinių tinklinio pirmenybės

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO KAIMO VIETOVIŲ MOKYKLŲ  MOKINIŲ TINKLINIO PIRMENYBIŲ

  NUOSTATAI

   

  1. Tikslas ir uždaviniai.

               Populiarinti tinklinio žaidimą moksleivių tarpe, išaiškinti rajono bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų mokinių tinklinio pirmenybių nugalėtojus, kurie gins rajono garbę Lietuvos mokyklų sporto žaidynių varžybose.

  2. Vadovavimas ir vykdymas

          Varžyboms vadovauja ir jas vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.
  Varžybų vyr. teisėja – A. Jovaišienė. Vyr. sekretorius G. Rudakas.

  3. Varžybų vykdymo sistema.

          Varžybos vykdomos ratų sistema vadovaujantis LMSŽ tinklinio varžybų nuostatais.

  4. Varžybų dalyviai, vieta, laikas.

     Varžybose dalyvauja mokyklų berniukų ir mergaičių komandos.
  Dalyvių amžius 2002 m. g. ir jaunesni.

   Varžybos vyks:

  BERNIUKAMS  IR MERGAITĖMS –

   Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salėje nuo 9.00 val.   2019m. sausio 22d.

  5. Apdovanojimas.

          Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais ir taurėmis, dalyviai medaliais.

   

  Nuostatus parengė:                     

  metodininkė – instruktorė                                              Anutė Jovaišienė