Ignalinos raj. mokyklų mokinių tinklinio pirmenybės

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ TINKLINIO PIRMENYBIŲ

  NUOSTATAI

   1. Tikslas ir uždaviniai.

  Populiarinti tinklinio žaidimą moksleivių tarpe, išaiškinti rajono mokyklų mokinių tinklinio pirmenybių nugalėtojus, kurie gins rajono garbę Lietuvos mokinių žaidynių varžybose.

  2. Vadovavimas ir vykdymas.

  Varžyboms vadovauja ir jas vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.
  Varžybų vyr. teisėjas G. Rudakas.

  3. Varžybų vykdymo sistema.

  Varžybos vykdomos ratų sistema vadovaujantis LMSŽ tinklinio varžybų nuostatais.

  4. Varžybų dalyviai, vieta, laikas.

  Varžybose dalyvauja berniukų ir mergaičių komandos. Dalyvių amžius 2001 m. g. ir jaunesni.

  Varžybos vyks:  Česlovo Kudabos progimnazijos mažojoje sporto salėje

  Nuo 9.00 val.  2018 m. kovo 20 d. b e r n i u k a m s,
  Nuo 9.00 val. 2018 m. kovo 21 d. m e r g a i t ė m s.

  5. Apdovanojimas.

  Komandos nugalėtojos apdovanojamos diplomais ir taurėmis.

   

  Nuostatus parengė:
  Metodininkė instruktorė                                              Anutė Jovaišienė