Ignalinos raj. mokyklų mokinių virvės traukimo varžybos

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

  VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBŲ

  N U O S T A T A I

   

  1. Tikslas ir uždaviniai:
  • populiarinti virvės traukimo sportą moksleivių tarpe;
  • išaiškinti stipriausias mokyklų komandas bei nugalėtojus, kurie gins rajono garbę finalinėse Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose.
  1. Varžybų organizavimas ir vykdymas.

  Varžybas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras.
  Varžybų vyriausias teisėjas Genrikas Rudakas.

  1. Varžybų vieta, laikas, dalyviai, paraiškos.

  Varžybos bus vykdomos lauke, šalia miesto stadijono, lauko virvės traukimu 2019 m. balandžio 30 d. nuo 10.00 val.  

  Dalyvių amžius – ne jaunesni kaip 12 metų.
  Komandos gali būti mišrios, sudėtis nuo 7 iki 10 moksleivių.

  Komandų vadovai, atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia vardines dalyvių paraiškas su sveikatos priežiūros specialisto vizomis.

  1. Varžybų programa, taisyklės.

   Komanda nugalėtoja bei aukščiausią vietą iškovojusi kaimo vietovių mokyklų komanda vyks į Lietuvos mokyklų žaidynių finalines varžybas.

   Varžybos vyks pagal Lietuvos mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybų  taisykles.

  1. Apdovanojimas

  Komandos varžybų nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos diplomais. Komanda nugalėtoja – taure, dalyviai-medaliais.

   

  Parengė:     

           metodininkė – instruktorė       Anutė Jovaišienė