Ignalinos rajono įstaigų sporto žaidynės 2020

   Ignalinos rajono įstaigų sporto žaidynės 2020

   NUOSTATAI

   

  1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1.1. Skatinti sporto visiems plėtrą Ignalinos rajono įstaigose, propaguoti sveiką gyvenseną.
  1.2. Nustatyti sportiškiausias rajono įstaigas.
  1.3. Skatinti jaunimą ir suaugusius užsiimti fizine veikla. Sistemingai sportuoti.

  1. ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

  2.1. Ignalinos rajono įstaigų sporto žaidynės vyks Ignalinos sporto ir pramogų centre, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje, Lietuvos žiemos sporto centre, Ignalinos kultūros ir sporto centre nuo  2020 m. sausio iki 2020 m. balandžio mėnesio.
  2.1.1. 2020 sausio 21 d. 17.30 val. Ignalinos sporto ir pramogų centras.
  Boulingas (2 vyrai + 2 moterys)
  Vyriausioji teisėja Anželika Sėliukienė.

  2.1.2. 2020 sausio 23 d. 17.30 val. Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius.
  Šaškės (3 dalyviai, vyrai ir/arba moterys).
  Vyriausiasis teisėjas Genrikas Rudakas.

  2.1.3. 2020 sausio 28 d. 17.30 val. Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius.
  Smiginis (3 dalyviai, vyrai ir/arba moterys).
  Vyriausia teisėja Aušra Čeponienė.

  2.1.4. 2020 vasario ___ d. ___.___ val. Ignalinos sporto ir pramogų centras, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija.
  Tinklinis 6 x 6 (vyrai ir/arba moterys).
  Vyriausiasis teisėjas ____________________.

  2.1.5. 2020 vasario___ d. ___.___ val.  Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija.
  Krepšinis 3×3 (vyrai ir/arba moterys).
  Vyriausiasis teisėjas _____________________.

  2.1.6. 2020 vasario ___ d. ___.___ val. Lietuvos žiemos sporto centras.
  Lygumų slidinėjimo estafetė (2+1 kitos lyties, 1000x500x1000).
  Vyriausiasis teisėjas _____________________.

  2.1.7. 2020 vasario ___ d. ___.___ val. Ignalinos kultūros ir sporto centro sporto skyrius.
  Šachmatai (2 dalyviai, vyrai ir/arba moterys,  jei nesusidaro trys komandos, varžybos bus nevykdomos).
  Vyriausiasis teisėjas _____________________.

  2.1.8. 2020 vasario  ___ d. ___.___ val. Ignalinos sporto ir pramogų centras.
   Futbolas (6 žaidėjai, vyrai ir/arba moterys).
  Vyriausiasis teisėjas Tadas Bernotas.

  2.1.9. 2020 kovo ___ d. ___.___ val. Ignalinos policijos komisariatas.
  Jėgos trikovė (3 dalyviai, pasirenka po vieną rungtį).

  • Prisitraukimai prie skersinio riešus laikant nuo savęs
  • Štangos stūmimas nuo krūtinės (savo kūno svoris)
  • Svarstis 24 kg.

  Vyriausiasis teisėjas Genrikas Rudakas.

  2.1.10. 2020 kovo___ d. ___.___ val.  Ignalinos sporto ir pramogų centro baseinas.
  Plaukimas (2+1 kitos lyties)

  • 2 taškai – estafetė 3 x 25m
  • 1 taškas – nėrimas po vandeniu
  • 1 taškas – plaukimas 50m (įskaitomas 1 geriausias rezultatas)

  Vyriausiasis teisėjas Eugenijus Rakitinas.

  2.1.11. 2020 kovo ___ d. ___.___ val. Ignalinos sporto ir pramogų centras, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija.
  Badmintonas (1+1 kitos lyties žaidėja/as)

  • 1 taškas – Individualus 1×1 vyrai
  • 1 taškas – Individualus 1×1 moterys
  • 2 taškai – Mišri 2×2

  Vyriausiasis teisėjas ____________________.

  2.1.12. 2020 kovo ___ d. ___.___ val. Ignalinos sporto ir pramogų centras.
  Stalo tenisas  (2+1 kitos lyties žaidėja/as)
  Vyriausiasis teisėjas Genrikas Rudakas.

  2.1.13. 2020 Balandžio ___ d. ___.___ val. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos stadionas.
  Lanko metimas ir kopėtėlės šeimoms (3 dalyviai, 2 suaugę iš tos pačios šeimos ir 1 vaikas iki 12 m., gali būti iš kitos šeimos, svarbu, kad tos pačios įstaigos darbuotojo vaikas).
  Vyriausioji teisėja Kazimiera Strolienė.

  2.1.14. 2020 Balandžio ___ d. ___.___ val. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos stadionas.
  Kroso estafetė (2+1 kitos lyties, 1000 m.x500 m.x1000 m.)
  Vyriausiasis teisėjas _____________________.

  1. DALYVIAI

  3.1. Visuose žaidynių etapuose dalyvauja tik Ignalinos rajono įstaigų darbuotojai.

  1. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

  4.1. Atskirų rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.
  4.2. Komanda – nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis.
  4.3. Komandiniai taškai skaičiuojami  priklausomai nuo dalyvavusių komandų skaičiaus : jei 6 komandos – I vietai – 8 tšk., II – 6, III – 5 ir t.t.
  4.4. Nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Jei surinktų taškų suma vienoda, pirmenybė teikiama įstaigoms, kurių komandos iškovojo daugiau pirmųjų vietų.

  1. PARAIŠKOS. Įstaigos vadovai parengia išankstines paraiškas ir atsiunčia elektroniniu paštu: ausracepon@gmail.com. Pateikiant paraiškas būtina nurodyti kokiose sporto šakose ar rungtyse numatę dalyvauti bei dalyvaujančių skaičių, kuris yra neribojamas. Vadovai užtikrina, kad visi dalyviai būtų Ignalinos rajono užsiregistravusios įstaigos darbuotojai. Užsiregistravusios įstaigos, varžybų metu pateikia vardines paraiškas, patvirtintas įstaigos vadovo antspaudu.     (Įstaigų žaidynių paraiška)

  6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  6.1. Varžybose iškilusius klausimus sprendžia vyr. teisėjai.
  6.2. Jei  iškilusio klausimo išspręsti su vyr. teisėjais nepavyksta, sprendimą priima organizatoriai.
  6.3. Už dalyvių, ar kitų komandas lydinčių asmenų nepagarbų elgesį organizatorių, teisėjų, kitų dalyvių ar su žaidynėmis susijusių asmenų atžvilgiu, taip pat nekorektišką elgesį varžybų vietose, kitose su žaidynėmis susijusiose vietose, dalyviai, komandos ar kiti atstovai gali būti šalinami iš varžybų ar žaidynių vykdymo vietų. Nusižengimus vertina ir sprendimą priima varžybų vyr. teisėjai  varžybų vietoje. Jei jiems nepavyksta išspręsti situacijos, sprendimą priima organizatoriai.
  6.4. Įstaigų sporto žaidynės – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
  6.5. Filmuojama ar fotografuojama medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete: www.ignalina.lt ir www.iksc.lt.
  6.6. Įstaiga, pateikdama paraišką patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
  6.7. Organizatoriai pasilieka teisę, keisti varžybų datą, laiką ir programą.

  Vyriausioji žaidynių teisėja Aušra Čeponienė
  Vyriausiasis žaidynių sekretorius  Genrikas Rudakas

  Informacija tel. 8 386 52804, el.p.: ausracepon@gmail.com
  Nuostatus parengė Ignalinos kultūros ir sporto centras