MOKINIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ PROGRAMA 2018-2019 M.M.

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ

  2018/2019 M.M.  SPORTO ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

  E.N.  

  Sporto šaka

   

  Klasė

  (gimimo  metai)

  Komandos dalyvių skaičius Numatomas varžybų laikas
  1. Rudens krosas 5-12 kl. Neribojamas 2018 10 11

   

  2. Krepšinis 5×5

   

  Krepšinis 3×3

  (kaimo m-klos)

  2003m. g. ir jaun.

   

  2002 m. g. ir jaun.

  Bern.-10, merg.- 10

   

  Bern.- 4, merg. – 4

  2019 03-04

   

  2019 01

  3. Kvadratas                  2006  m. g. ir jaun.

   

  2008 m.g. ir jaun.

  Bern.-10, merg.-10

   

  Mišri: 6 bern.  +

  6 merg.

  2018 11

   

  2018 11

  4. Stalo tenisas              2003 m.g. ir jaun. Bern.- 4, merg.- 4 2019  01

   

  5. „Drąsūs, stiprūs,

  vikrūs“

   

  2006 m.g. ir jaun.

   

  2008 m.g. ir jaun.

  Mišrios: 8 m.,8 b.

   

  8 m., 8 b.

  2019 02

   

  2019 02

  6. L/a keturkovė 2005m.g. ir jaunesni Bern.- 6. Merg.- 6 2019 05
  7. L/a trikovė 2008 m.g. ir jaun. Bern.-5. Merg.-5 2019 05
  8. L/a kroso estafetė Igr.-2000-2003 m.g.,

  IIgr.-2004 m.g.ir jaun.

  Mišri: 4bern., 4merg.

  Mišri: 4bern., 4merg.

  2019 05

  2019 05

  9. Futbolas 5×5 2004 m.g. ir jaun.

  2005 m.g. ir jaun.

  Merg.-12

  Bern.-12         

  2018 11

  2018 12

  10. Šaškės (paprastos) 5-12 kl.(neriboj.)

  2008 m.g. ir jaunesni

  Mišri:1 merg.,3 bern.

  1 merg.,3 bern.

  2019 04

  2019 03

  11. Virvės traukimas Amžius neribojamas Mišri: 10 2019 04
  12. Svarsčių kilnojimas Amžius neribojamas 8 dalyviai-

  (įskaita – 6 geriausi)

  2018 12
  13. Tinklinis 2002 m.g.ir jaun. Merg.- 10

  Bern. – 10

  2019 03
  14. Badmintonas Amžius neribojamas Merg. – 3, bern.- 3 2019 03
  15. Smiginis Neribojamas Merg. -2, bern.-2 2019 03

   

  Sporto šakų ir komandų skaičiaus pasirinkimas neribojamas.

  Bus vykdomos teniso, kalnų dviračių ir slidinėjimo sporto rajono pirmenybės, dalyvauja visi norintys.

       Apdovanojimas : atskirų sporto šakų varžybų komandos- nugalėtojos bus apdovanojamos taurėmis ir diplomais, prizininkės diplomais. Individualių sporto šakų varžybų nugalėtojai ir prizininkai medaliais.

   

   Parengė 
  Ignalinos kultūros ir sporto centro
  metodininkė-instruktorė    Anutė Jovaišienė