Ignalinos kultūros ir sporto centras skelbia atranką specialisto-metodininko pareigoms užimti

Pareigybė  – Sporto skyriaus specialistas-metodininkas.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Pareigybės lygis A2.

Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas.
 2. Gerai mokėti naudotis ir dirbti informacinėmis technologijomis.
 3. Gebėti bendrauti su kolegomis, sportininkų sveikatos priežiūros specialistais, mokiniais ir jų tėvais(globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje. Gebėti dirbti su suaugusiųjų sportu.
 4. Patirtis rašant ir vykdant projektus, organizuojant varžybas ir sportinius renginius.

Pretendentas privalo  pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendento privalumai:

 1. Ne mažesnis kaip 5 metų pedagoginis darbo stažas.
 2. Aktyvi metodinė veikla.
 3. Nuolatinis profesinis tobulėjimas.

Dokumentai pateikiami:

 1. Dokumentai pateikiami adresu Mokyklos g.4, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu mn@ignalina.lt iki 2019 m. rugsėjo 2 d.
 2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2019 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val.
 2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
 3. Telefonas pasiteiravimui (8 386) 52 118.