Istorija

Centro steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

Įsteigimo data – 1990 m. rupjūčio 20 d. Tuo metu įstaiga vadinosi Ignalinos rajono moksleivių namais (Ignalinos rajono valdybos 1990 m. birželio 13 d. potvarkis Nr. 16), nuo 1998-11-27 – Ignalinos moksleivių namais. Nuo 2010 m. liepos 1 d. prie Ignalinos moksleivių namų buvo prijungtas Ignalinos rajono kultūros centras ir pakeistas Ignalinos moksleivių namų pavadinimas. Šiuo metu įstaiga vadinasi Ignalinos kultūros ir sporto centru, vykdoma kultūrinė ir švietimo veikla.

Ignalinos kultūros ir sporto centre nuo 2010 m. liepos 1 d. veikė 4 skyriai. Du skyriai – Etninės veiklos bei Kultūros – vykdė kultūrinę, o Sporto skyrius ir Turizmo, dailės ir informatikos skyrius – švietimo veiklą. Nuo 2012 m. rudens Etninės veiklos skyrius panaikintas, jo pagrindu įsteigtas Ignalinos krašto muziejus.

Šiuo metu centre veikia:

  • Kultūros ir senųjų amatų poskyris
  • Dailės ir turizmo
  • Sporto

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Sportinis švietimas
  • Kultūrinis švietimas
  • Neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklos koordinavimas ir kuravimas, olimpiadų organizavimas
  • Rajono mokyklų bibliotekų veiklos organizavimas
  • Rajono mokinių asociacijos veikla

Vizija

Modernus ir estetiškai patrauklus, nuolat tobulėjantis, atviras pozityviai kaitai ir naujovėms neformaliojo švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio centras, siūlantis aukštą veiklos ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes, ugdantis ne tik individualius gebėjimus, bet ir  socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam  piliečiui.

Misija

Ignalinos kultūros ir sporto centras organizuojantis įvairiapusišką ir  turiningą laisvalaikį, orientuoja vaikus ir jaunus žmones  į praktinių įgūdžių lavinimą bei asmenybės tobulinimą, plėtoja pilietines iniciatyvas bei švietėjišką, kultūrinę ir informacinę veiklą, padeda tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdo vaikų, jaunimo, suaugusiųjų asmenines, edukacines, socialines ir profesines kompetencijas, padeda įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatina vaikų ir jaunimo savivaldą.