Atviros Ignalinos raj. vaikų slidinėjimo pirmenybės

  2018 M. ATVIROS IGNALINOS RAJONO VAIKŲ SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

  I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Populiarinti ir plėtoti slidinėjimo sportą tarp mokinių;
  2. Skatinti vaikų sveikatingumą ir sportinį darbą bendrojo ugdymo mokyklose ir sporto mokymo įstaigose;
  3. Tobulinti mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos sistemingai treniruotis, geriausius – tinkamai atstovauti savo kolektyvus respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.

  II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

  4. Mokinių–slidininkų žiemos pirmenybes organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centro treneriai.
  5. Ignalinoje vykstančioms slidinėjimo pirmenybėms teisėjauja vyr. teisėjas Genrikas Rudakas.

  III. VARŽYBŲ DALYVIAI

  6. Asmeninėse varžybose dalyvių skaičius neribojamas.
  7. Varžybų dalyviai skirstomi į amžiaus grupes:
  7.1. I Grupė (2005-2006)
  7.2. II Grupė ( 2007-2008)
  7.3 III Grupė (2009 m. g. ir jaunesni)
  8.Varžybose dalyvauja sporto mokyklų, klubų, centrų slidininkai, turintys gydytojo leidimą.

  IV. DALYVIŲ PRIĖMIMAS IR PARAIŠKOS

  9. Dalyvių ir trenerių komandiravimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija. Apie dalyvavimą slidinėjimo pirmenybėse prašome pranešti iki kovo 21 dienos 16.00 valandos šiems asmenims: už Ignalinoje vykstančias varžybas atsakingai sekretorei Anutei Jovaišienei el. paštu: anutjovai@gmail.com
  10. Atvykę vadovai–treneriai teisėjų kolegijai pateikia paraišką, patvirtintą atstovaujančios organizacijos direktoriaus, ir gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.
  PASTABA: Už sportininkų drausmę ir elgesį varžybų dienomis atsako komandos vadovas.

  V. VARŽYBŲ PROGRAMA

  11. Ignalinos rajono vaikų asmeninės slidinėjimo pirmenybės vyks 2018 m. kovo 22 d. Ignalinoje.
  12. 2018 kovo 22 dieną (ketvirtadienis) atvykimas į Ignalinos Kultūros ir sporto centrą (Mokyklos g. 4), 14.00 val. komandų vadovų pasitarimas, 14.30 val. varžybų pradžia.
  13. startuojama masiniu startu pagal grupes.

  14. Rungtyniavimas laisvu stiliumi.
  14.1. 2005-2006 m. gim. berniukai 3 km.; mergaitės 3 km.
  14.2. 2007- 2008            berniukai 3 km.; mergaitės 1km.
  14.3. 2009- ir jaunesni    berniukai 1km.; mergaitės 1km

  VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI

  15. Atskirų amžiaus grupių rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.