Ignalinos raj. mokyklų mokinių badmintono pirmenybės

  IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ BADMINTONO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

   

  1. Tikslas ir uždaviniai. Populiarinti badmintono žaidimą mokinių tarpe, išaiškinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų pajėgiausius badmintono žaidėjus, kurie dalyvaus respublikinėse varžybose.
  2. Vykdymo laikas ir vieta. Varžybos vyks 2019 m. kovo 12 d. vaikinams ir merginoms  nuo 9.00 val. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos (Mokyklos g. 2), didžiojoje  sporto  salėje.
  3. Vadovavimas, organizavimas, vykdymas. Varžyboms vadovauja, organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras. Vyr. teisėjas Fernandas Juchnevičius. Aikštelėjė teisėjauja prieš tai pralaimėjęs žaidėjas.
  4. Dalyviai. Dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų berniukų ir mergaičių komandos. Amžius ir dalyvių skaičius neribojamas.
  5. Vykdymo sistema. Žaidžiami berniukų ir mergaičių vienetai bei dvejetai ( mišrių dvejetų nėra). Vieno minuso sistema arba rato sistema, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Aiškinamų vietų skaičius priklausys nuo dalyvių skaičiaus, pvz.: jeigu neaiškinamos 9-16 vietos, jų taškai sumuojami ir skaičiuojamas vidurkis.  Komandai įskaitomi 2 mokinių geriausi vieneto rezultatai ir dvejeto rezultatas. Komandoms surinkus vienodai taškų, jų vietas lemia pirmojo vieneto geresnis rezultatas.

  Vienetai: už 1vietą skiriama 60 tšk., 2 – 55 t., 3 – 5 1t., 4 – 47 t., 5 – 44 t., 6 – 4 1t., 7 – 38 t., 8 – 35 t., 9 – 32 t., 10 – 30 t., 11 – 28 t., 12 – 26 t., 13 – 24 t., 14 – 22 t., 15 – 20 t.,16 – 18 t., 17 – 17 t., ir t. t. 33 – 1 t.  ir t. t. – 1 t.

  Dvejetai: už 1vietą skiriama 40 tšk., 2 – 34 t., 3 – 29 t., 4 – 26 t., 5 – 24 t., 6 – 22 t., 7 – 20 t.,  8 – 18 t., 9 – 16 t., 10 – 14 t., 11 – 12 t., 12 – 10 t., 13 – 8 t.  ir t.t. 17 – 1 t.  ir t. t. 1 t.

  Plunksninukai: plastikinius kamuoliukus suteiks varžybų organizatoriai.
  Galima žaisti savo plunksniniais plunksninukais, kuriems teikiama pirmenybė.

  6. Paraiškos. Sveikatos priežiūros specialisto vizuotas ir direktoriaus patvirtintas paraiškas pateikti teisėjams varžybų dieną.
  7. Apdovanojimas. Komandos nugalėtojos bei prizininkės apdovanojamos diplomais ir taurėmis, dalyviai –  medaliais.

   

  Nuostatus rengė:                               metodininkė-instruktorė Anutė Jovaišienė